Doublet Ibérica – Projectes a mida

Animació

Doublet Ibérica

15 de març de 2021

KOFFEE Comunicació

Animació, Il·lustració, Video

Doublet Ibérica és una empresa internacional especialitzada en la creació i impressió d'elements de comunicació visual i en la fabricació d'estructures per a esdeveniments i exposicions. L'encàrrec consta d'una animació per a representar el procés d'elaboració dels seus projectes a mida B2B, il·lustrada i animada de manera tradicional.