Departament d’Educació Generalitat de Catalunya – Preinscripció Escolar 2024/2025

Comunicació

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació

10 de març de 2024

KOFFEE Comunicació

Comunicació, Disseny gràfic, Il·lustració

Creació de la campanya de preinscripció escolar del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs 2024/2025. Desenvolupament creatiu del claim i gràfica de la campanya amb la posterior aplicació per premsa, cartelleria, banderoles, falca de ràdio, xarxes socials, banners digitals i la guia de preinscripció.

La preinscripció escolar és un procediment per assignar una plaça a cadascun dels infants que s’escolaritzen per primera vegada en un determinat centre educatiu del Sistema Educatiu de Catalunya (SEC). Aquesta preinscripció està adreçada a aquelles famílies que han d’escolaritzar per primera vegada els seus fills a I3, així com a les que tenen fills que fan el pas de primària a un centre de secundària (ESO).

El Departament d'Educació ens demana la creació d'un eslògan i una gràfica que representin els valors de qualitat, equitat, cohesió i igualtat d'oportunitats perquè tot l'alumnat assoleixi l'èxit educatiu. Sota aquesta premissa, es treballa en un eslògan directe i clar que integra intrínsecament tots els valors esmentats i que posiciona la campanya clarament en l'àmbit escolar, perquè arribi el missatge més fàcilment al públic objectiu.

Gràficament, es desenvolupa una composició de rostres d'infants amb il·lustració minimalista i senzilla i amb aires de dibuix infantil. Cromàticament, es fa servir un conjunt de colors pastel que evoquen un ambient escolar i ajuden a posar en relleu els conceptes de diversitat, equitat i igualtat d'oportunitats. És una gràfica potent visualment, que permet una gran adaptabilitat als diferents formats de la campanya i també un bon desenvolupament de recursos gràfics per als diferents materials a dissenyar.

Com a tipografia principal, s'utilitza una tipografia serif que contrasta amb la simplicitat de les il·lustracions pel seu pes i personalitat, donant-li vida a la composició. Com a tipografia secundària, per al cos de text i continguts, s'utilitza una tipografia sense serif que contrasta amb la principal i facilita la llegibilitat.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!