Laboratoris Vilardell

Branding

Laboratoris Vilardell

8 de març de 2018

KOFFEE Comunicació

Branding, Disseny Gràfic, Disseny Web

Laboratoris Vilardell es una empresa farmacèutica de caràcter familiar especialitzada en la salut digestiva i el benestar de les persones. Es manté fidel a l’esperit innovador, la sostenibilitat i la qualitat que des dels seus orígens, fa més de 80 anys, han estat els principis que els han fet créixer.

Briefing

Actualització i modernització de la imatge corporativa de l’empresa, redisseny de la papereria corporativa, disseny i programació de la pàgina web, creació del manual de marca i definició de guia d’estils a utilitzar. L’objectiu es revisar la imatge corporativa mantenint l’essència del seu històric logotip.

Amb aquesta actualització es vol respectar la històrica imatge corporativa dels laboratoris, modernitzar-la, i reforçar la missió, visió i els valors de responsabilitat, qualitat, innovació, experiència, perseverança i compromís amb la salut digestiva i el benestar de les persones. Valors que formen part de l’adn de l’empresa des de la seva fundació fa més de 80 anys a la rebotiga de la Farmàcia Vilardell de Barcelona.

Logotip

Es revisa el logotip i s’optimitza per a les seves aplicacions, tant en material imprès com en plataformes digitals. Les noves tecnologies i l’ús de plataformes digitals fan necessària l’actualització i simplificació de totes les seves versions per a poder-lo adaptar als diversos formats i situacions d’ús.

La versió principal sense pestanya esta pensada per a totes les aplicacions, exceptuant la papereria corporativa com paper de factura, carta i sobres on s’utilitza la versió secundaria que incorpora una pestanya superior per diferenciar les comunicacions corporatives i comercials de les publicitaries.

Logotip

Es revisa el logotip i s’optimitza per a les seves aplicacions, tant en material imprès com en plataformes digitals. Les noves tecnologies i l’ús de plataformes digitals fan necessària l’actualització i simplificació de totes les seves versions per a poder-lo adaptar als diversos formats i situacions d’ús.

La versió principal sense pestanya esta pensada per a totes les aplicacions, exceptuant la papereria corporativa com paper de factura, carta i sobres on s’utilitza la versió secundaria que incorpora una pestanya superior per diferenciar les comunicacions corporatives i comercials de les publicitaries.

Un segell amb història

L’imagotip és la insígnia original amb què es segellaven els documents a l’antiga Farmàcia Vilardell. Correspon a les inicials del nom del seu fundador Joan Vilardell i Garriga (JV). S’han conservat en homenatge a la seva persona i per no perdre mai de vista els orígens.

Un segell amb història

L’imagotip és la insígnia original amb què es segellaven els documents a l’antiga Farmàcia Vilardell. Correspon a les inicials del nom del seu fundador Joan Vilardell i Garriga (JV). S’han conservat en homenatge a la seva persona i per no perdre mai de vista els orígens.

Tipografia i Color

La tipografia corporativa utilitzada es la Helvetica Neue, la versió revisada de la coneguda Helvetica amb la que es va dissenyar ja inicialment el logotip dels Laboratoris Vilardell.

El color corporatiu principal es el PANTONE 3425C, un color associat a la marca des de fa més de 40 anys i amb el que s’ha associat el laboratori en el mercat farmacèutic del pais des de fa dècades. Paralelament i per a aplicacions secundaries es defineix el PANTONE 559C com a color complementari.

A nivell d’èstil gràfic es busca el contrast entre verd i blanc. Tipogràficament es destaca amb el contrast entre els estils bold i light de la tipografia principal.

Tipografia i Color

La tipografia corporativa utilitzada es la Helvetica Neue, la versió revisada de la coneguda Helvetica amb la que es va dissenyar ja inicialment el logotip dels Laboratoris Vilardell.

El color corporatiu principal es el PANTONE 3425C, un color associat a la marca des de fa més de 40 anys i amb el que s’ha associat el laboratori en el mercat farmacèutic del pais des de fa dècades. Paralelament i per a aplicacions secundaries es defineix el PANTONE 559C com a color complementari.

A nivell d’èstil gràfic es busca el contrast entre verd i blanc. Tipogràficament es destaca amb el contrast entre els estils bold i light de la tipografia principal.

Papereria Corporativa

La papereria corporativa es dissenya amb la intenció de plasmar la idea de simplicitat i sencillesa definida amb la revisió del logotip, mantenint la formalitat una estètica minimalista en les diferents aplicacions. Es dona un pes important al color blanc, associat ampliament al món de la salut, que contrasta amb el verd corporatiu que defineix la personalitat de la marca.

Tots els materials des de les targetes corporatives fins a la carpeta o el dossier comercial estan pensats per a conviure conjuntament.

Papereria Corporativa

La papereria corporativa es dissenya amb la intenció de plasmar la idea de simplicitat i sencillesa definida amb la revisió del logotip, mantenint la formalitat una estètica minimalista en les diferents aplicacions. Es dona un pes important al color blanc, associat ampliament al món de la salut, que contrasta amb el verd corporatiu que defineix la personalitat de la marca.

Tots els materials des de les targetes corporatives fins a la carpeta o el dossier comercial estan pensats per a conviure conjuntament.

El logotip permet la utilització de l’imagotip individualment, separant-lo del cos tipogràfic, com es pot observar en l’aplicació a les targetes corporatives. Funciona com a element iconogràfic individual i a la vegada com a conjunt.

El logotip permet la utilització de l’imagotip individualment, separant-lo del cos tipogràfic, com es pot observar en l’aplicació a les targetes corporatives. Funciona com a element iconogràfic individual i a la vegada com a conjunt.

Catàleg Corporatiu

El catàleg corporatiu es dissenya a partir de l’estil definit previament. A nivell fotogràfic es juga amb imatges en blanc i negre i monocrom verd sobre les que s’aplica text i  contingut. Els recursos gràfics utilitzats responen a la línia gràfica definida a la papereria corporativa.

Catàleg Corporatiu

El catàleg corporatiu es dissenya a partir de l’estil definit previament. A nivell fotogràfic es juga amb imatges en blanc i negre i monocrom verd sobre les que s’aplica text i  contingut. Els recursos gràfics utilitzats responen a la línia gràfica definida a la papereria corporativa.

Web

El disseny responsive de la web permet la visualització correcta en qualsevol dispositiu: Ordinador, tauleta i mòbil.

Web

El disseny responsive de la web permet la visualització correcta en qualsevol dispositiu: Ordinador, tauleta i mòbil.

Es dissenyen un conjunt d’icones seguint l’estil gràfic de la marca i en concordància amb l’estil tipogràfic secundari, la Helvetica Neue Light.

A nivell de recursos gràfics utilitzats, es busquen formes arrodonides i suaus per a transmetre els valors de la companyia i la percepció de seguretat i confiança que la marca ofereix als seus clients amb la seva filosofia empresarial.

Es respecta la formalitat i l’estil minimalista, tenint en compte que es tracta de la web corporativa, que pot enllaçar amb altres sites de l’empresa i marques corporatives.

Es dissenyen un conjunt d’icones seguint l’estil gràfic de la marca i en concordància amb l’estil tipogràfic secundari, la Helvetica Neue Light.

A nivell de recursos gràfics utilitzats, es busquen formes arrodonides i suaus per a transmetre els valors de la companyia i la percepció de seguretat i confiança que la marca ofereix als seus clients amb la seva filosofia empresarial.

Es respecta la formalitat i l’estil minimalista, tenint en compte que es tracta de la web corporativa, que pot enllaçar amb altres sites de l’empresa i marques corporatives.

Abans i després

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!