Cid Camarasa

Branding

Cid Camarasa

12 d'abril de 2019

KOFFEE Comunicació

Branding, Disseny Gràfic

Cid Camarasa és una empresa de transport terrestre de contenidors marítims que opera al Port de Barcelona. Els seus camions desplaçen per les carreteres europees contenidors que arriben per mar d'arreu del món.

Briefing

Redissenyar la imatge i papereria corporativa de l’empresa, tenint en compte els diferents suports on haurà de ser aplicada, com la flota de camions i el medi digital.

Concepte

El transport marítim de mercaderies és un dels medis de transport més antincs i fonamentals per a l’economia mundial. Els vaixells transporten tot tipus de mercaderies en contenidors pels mars i oceans del planeta, que una vegada arriben a port han de ser distribuïts per terra a la seva destinació final.
Al mar, les rutes, tot i no estar marcades fisicament, existeixen de la mateixa manera que existeixen carreteres terrestres. Aquestes línies, imaginaries o físiques, marquen el recorregut que fa una mercaderia des del seu punt d’orígen fins a la seva destinació final.
Per altre banda, aquests contenidors, que exteriorment tenen una aparença molt similar, contenen tot tipus de mercaderies, objectes i materies primeres molt diferents.

Logotip

Es dissenya el logotip i la imatge corporativa desenvolupant el concepte de conectivitat que representen les línies que formen carreteres i rutes marítimes, que en el cas del logotip construeixen part del naming “CID”. Així com els conceptes de moviment i transport a través de l’element comú en tot aquest procés: el contenidor marítim, que descobreix el contingut que té a l’interior al arribar al destí.

Logotip

Es dissenya el logotip i la imatge corporativa desenvolupant el concepte de conectivitat que representen les línies que formen carreteres i rutes marítimes, que en el cas del logotip construeixen part del naming “CID”. Així com els conceptes de moviment i transport a través de l’element comú en tot aquest procés: el contenidor marítim, que descobreix el contingut que té a l’interior al arribar al destí.

Tipografia i Color

S’utilitza una tipografia de pal sec en dos pesos, Gotham Bold i Gotham Book, que segueix la linea gràfica de l’imagotip i el complementa, reforçant els atributs de solidesa i robustesa.
Pel que fa als colors, s’utilitzen els corporatius: vermell, taronja i groc. Que s’han redefinit i s’utilitzen en la proposta creativa respectant les proporcions que tenen actualment.

Tipografia i Color

S’utilitza una tipografia de pal sec en dos pesos, Gotham Bold i Gotham Book, que segueix la linea gràfica de l’imagotip i el complementa, reforçant els atributs de solidesa i robustesa.
Pel que fa als colors, s’utilitzen els corporatius: vermell, taronja i groc. Que s’han redefinit i s’utilitzen en la proposta creativa respectant les proporcions que tenen actualment.

Papereria Corporativa

La imatge corporativa s’aplica a la papereria seguint el concepte de conectivitat, representada mitjançant línies formades a partir de l’imagotip i que es conecten en els diferents suports. En el cas de les targetes, es crea un sistema de diferents models que permeten construir camins al unir-los, amb la possibilitat de crear diferents alternatives en funció de les posicions en les que es distribueixin.

Papereria Corporativa

La imatge corporativa s’aplica a la papereria seguint el concepte de conectivitat, representada mitjançant línies formades a partir de l’imagotip i que es conecten en els diferents suports. En el cas de les targetes, es crea un sistema de diferents models que permeten construir camins al unir-los, amb la possibilitat de crear diferents alternatives en funció de les posicions en les que es distribueixin.

Aplicacions

Tota la imatge corporativa es desenvolupa pensant en totes les aplicacions possibles, també les digitals, on els multiples formats de pantalles fan necessari que qualsevol contingut sigui responsiu i s’adapti en tot moment. També, les pantalles permeten utilitzar recursos com les animacions, com en aquest cas, on podem crear una versió del logotip animada que reforça els conceptes utilitzats per a crear la imatge corporativa.

Aplicacions

Tota la imatge corporativa es desenvolupa pensant en totes les aplicacions possibles, també les digitals, on els multiples formats de pantalles fan necessari que qualsevol contingut sigui responsiu i s’adapti en tot moment. També, les pantalles permeten utilitzar recursos com les animacions, com en aquest cas, on podem crear una versió del logotip animada que reforça els conceptes utilitzats per a crear la imatge corporativa.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!