Packaging Supositoris de Glicerina Vilardell

Packaging

Laboratoris Vilardell

8 de gener de 2019

KOFFEE Comunicació

Packaging, Disseny Gràfic

Els Supositoris de Glicerina Vilardell son una marca de producte dels Laboratoris Vilardell amb més de 85 anys d'història al mercat. Un producte de "tota la vida" líder en el seu sector, que es presenta en els formats tarro i blíster i per a tota la familia: adults nens i lactants.

Briefing

Re-disseny i actualització del packaging dels Supositoris de Glicerina Vilardell en totes les seves versions i formats. Es demana, per part del client, una actualització de la gràfica sense perdre els punts forts de la identitat i reconeixement dels productes. Alhora, es vol aprofitar per reforçar la imatge corporativa mitjançant un logotip de producte definit i introduir millores d’usabilitat, com la diferenciació cromàtica de les versions del producte, instruccions d’ús, etc.

Versió original

El packaging original, és un packaging amb més de 20 anys de presencia al mercat, per tant cal anar amb molta cura de fer una evolució lògica i respectuosa amb la imatge que el consumidor ha creat del producte en el seu imaginari. La marca, que ha de transmetre valors com la qualitat, l’experiència i l’eficàcia, no pot perdre la seva essència.

Com es pot observar, el packaging i la imatge gràfica original no tenen una imatge corporativa definida i els formats i versions no es diferencien entre ells. Per altre banda, es detecta un conflicte cromàtic amb el color terciari dels envasos, que no permet un contrast correcte per a la lectura.

Estratègia

El re-disseny es centra en 3 pilars fonamentals, partint de les premisses d’actualitzar la imatge de la marca a un disseny més actual sense perdre el reconeixement de marca per part del consumidor, alhora que es millora la usabilitat i s’afegeixen elements diferenciadors entre els diferents formats del producte.

  1. Diferenciació cromàtica dels formats: Per tal de fer més fàcilment reconeixible cada format (Adults, nens o lactants), s’introdueix un element de color al disseny per identificar-los, seguint el codi de colors comú al mercat de supositoris.
  2. Definició de la identitat de marca: Fins al moment, la marca producte dels Supositoris de Glicerina Vilardell, no han tingut una identitat de marca definida, més enllà del nom escrit. Ara, es vol crear un logotip de producte aprofitant la notorietat del logotip del laboratori per dotar el producte d’una identitat pròpia i poder-la utilitzar per diferenciar-lo de la resta de productes del laboratori i la competència.
  3. Millora de la usabilitat i llegibilitat: Per tal de millorar l’experiència de l’usuari amb el producte s’implementen unes instruccions d’ús iconogràfiques als embalatges, es modifica el verd principal per facilitar el contrast amb la tipografia i la seva llegibilitat, es re-distribueix la informació i s’introdueix el blanc al disseny per facilitar la lectura i jerarquitzar el contingut.

Tipografia i color

Es canvia la tipografia original, la Symbol TC, que és una tipografia amb serifa de dificil lectura i sense cap relació amb la marca per la tipografia corporativa dels Laboratoris Vilardell i el seu logotip: la Helvetica Neue en els seus pesos light i bold per jerarquitzar i diferenciar el contingut visualment.

A nivell cromàtic, es respecten els colors originals però es modifica lleugerament el verd del producte per facilitar la llegibilitat del text i millorar la sensació que transmet la imatge en general. També a nivell cromàtic s’introdueixen tres colors complementaris per distingir els formats (Adults, nens i lactants), respectant el codi del mercat dels supositoris.

Supositoris de Glicerina Vilardell Adults

La gràfica creada i els recursos s’adapten a totes les versions i aplicacions del producte: packagings, tarros i blísters

Supositoris de Glicerina Vilardell Nens

La gràfica creada i els recursos s’adapten a totes les versions i aplicacions del producte: packagings, tarros i blísters

Supositoris de Glicerina Vilardell Lactants

La gràfica creada i els recursos s’adapten a totes les versions i aplicacions del producte: packagings, tarros i blísters
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!